DANH SÁCH NHỮNG CỰU HỌC SINH TRƯỜNG THPT TÔ HIỆU THÀNH ĐẠT

Ảnh đại diệnHọ và tênNiên khóaGVCNChức danh, vị trí cao nhất 



TÒNG THỊ PHÓNG



1973
 - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Khoá VIII, IX, X, XI, XII
- Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XI, XII
- Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, X
- Phó Chủ tịch Quốc hội Khóa XII, XIII